etusivu palvelut kideal artikkelit yhteystiedot linkit
Rauhan Keidas - läsnäoleva ja arvostava vuorovaikutus
Elämä koetaan ja tehdään tässä ja nyt yhdessä itsen ja muiden kanssa. Voimme elää, vaikuttaa ja toimia vain tässä hetkessä, emme menneessä emmekä tulevassa. Läsnäolevassa sydäntietoisessa tilassa voimme kokea rauhan kaaoksenkin keskellä. Joskus se voi tapahtua yllättäen itsestään, mutta pysyvämpään läsnäolon tilaan tarvitaan uusien ajatusmallien oivaltamista ja taitojen harjoittamista. Voimme opetella läsnäoloa: hiljentämään mielen, pysähtyä havainnoimaan, aistimaan ja kuuntelemaan elämää itsessämme ja ympärillämme.

Miten saamme rauhaa ja syvää yhteyttä ihmissuhteisiin ja erilaisiin kohtaamisiin? Voimme harjoitella rakkautta: elämän- ja ihmisarvon tunnustamista ja näkemistä kaikissa, kaikessa ja kaikkialla. Käytännössä se voi olla läsnäolevaa ja arvostavaa kohtaamista, vuorovaikutusta ja yhdessä tekemistä.
Kohdattavat haasteet ovat usein niin vaikeita ja moniulotteisia, ettei asioiden kokonaishallinta yksin ole mahdollista. Muutos- ja nopeat reagointipaineet kasvattavat yhteistyön tarvetta: erilaisten osaamisten, näkökulmien ja kokemusten yhdistämistä. Dialogisessa vuorovaikutuksessa ihmiset ihmettelevät yhdessä kohtaamiaan asioita. Osallistujien luovan panoksen ja arvostavan kuuntelun tuloksena syntyy uutta yhteistä tietoa, laajempia kokonaisnäkemyksiä ja sitoutumista. Dialogisella yhdessä ajattelulla luodaan kokonaisuutta palvelevia ratkaisuja.
Ympäristö toimii peilinä. Parhaimmillaan dialogi tarjoaa osallistujille tilaisuuden syvällisempään itsensä tuntemiseen ja voimaantumiseen (empowerment).

World Cafe -keskustelut

rauhan keidas
ilOn Keidas navigoi sydämesi iloon!
luoVuus Keidas - työelämästä elämäntyöhön
Rauhan Keidas - vuorovaikutustaidot
Luomisvoiman Keidas - tietoinen yhdessä luominen
Elämänvoiman Keidas - terveyttä ja hyvinvointia
eCo-Keidas -
luonnonmukaista ja yhteisöllistä elämää