etusivu palvelut kideal artikkelit yhteystiedot linkit
Luomisvoiman Keitaan yhdessä luomisessa on voimaa

Ryhmien yhdessä luomiseen ja rikastavaan yhdessä ajatteluun on tarjolla useita erilaisia osallistamisen menetelmiä. Niitä voi soveltaa luovasti erilaisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin.

Osallistavissa menetelmissä yhdistetään sekä yksilö- että ryhmäajattelua sekä huolehditaan jokaisen mahdollisuudesta osallistua dialogin periaatteiden mukaan. Jokainen osallistuu omista lähtökohdistaan käsin. Lähtökohtana on, että kaikki tarvittava näkemys, osaaminen ja viisaus on läsnä. Tarkoituksena on synnyttää yhteisiä uusia merkityksiä ja oppimista. Käsillä olevat näkökulmat ja oivallukset kiteytyvät laajemmiksi näköaloiksi ja mahdollisuuksiksi, ymmärrykseksi ja tämän kautta sitoutumiseksi.

Osallistavia menetelmiä ja ryhmäprosessien ohjausta (fasilitointia) voidaan hyödyntää erilaisissa tilanteissa, esimerkiksi
  • oppimiseen, jossa mahdollistetaan aktiivisella ajattelulla itseoivalluksia
  • yksilöiden ja yhteisön tarkoituksen, arvojen ja tahtotilan kirkastamisessa
  • vaihtoehtoisten ideoiden, suuntien ja valintojen synnyttämisessä ja päätöksenteossa
  • käyttäjäkeskeisessä kehitystyössä
  • kokonaisuuden hahmottamisessa ja eri vaikuttavien tekijöiden tunnistamisessa
  • tarvittavien toimenpiteiden tunnistamisessa ja resurssien sitomisessa

Osallistava ryhmäprosessi

luomisvoiman keidas
ilOn Keidas - navigoi sydämesi iloon!
luoVuus Keidas - työelämästä elämäntyöhön
Rauhan Keidas - vuorovaikutustaidot
Luomisvoiman Keidas - tietoinen yhdessä luominen
Elämänvoiman Keidas - terveyttä ja hyvinvointia
eCo-Keidas -
luonnonmukaista ja yhteisöllistä elämää